אודות

עמותה לאפוטרופסות "גג לחוסה" הינה עמותה במעמד מלכ"ר.
העמותה הוקמה בשנת 2004 ושמה למטרה לתת מענה לאוכלוסייה שאינה יכולה לדאוג לצרכיה וענייניה (החסויים).
באפשרותנו לספק שרות בשפות: עברית, אנגלית, רוסית וספרדית.
מטרת העמותה ופעילותה הינה שיפור איכות החיים ודאגה לצרכיי החסויים בתחומי הדיור, הבריאות, הכלכלה והחברה.

איכות השירות לחסוי הינה מטרה מקודשת העומדת בראש מעייננו.
בעמותה פועלים בעלי מקצוע הבקיאים בחיי הקהילה אשר דואגים לחסויים מתוך הבנה הצורך בצרכים המיוחדים של כל חסוי.
מתוך כך העמותה שמה דגש על הענות לצרכי החסוי, מעקב מתמיד אחר מצבם הבריאותי שיפור איכות חייהם, ניהול כספים וכלכלה, ייצוג החסוי בהליכים משפטיים או כל הליך אחר ועוד...

מטרות עמותת "גג לחוסה":

  • שיפור איכות חיי החסויים
  • יזום ופיתוח מערכת שירותים קהילתיים לחסויים
  • ניהול ודאגה לנכסי החסויים
  • ניהול משאבים ופיתוח כלכלי
  • מתן עזרה, ייעוץ וטיפול בתחומים שונים כגון בריאות, סוציאלי, דיור ועוד