קישורים

משרד המשפטים (חוק הכשרות והאפוטרופסות)

ביטוח לאומי - חוק סיעוד, קצבאות

אפוטרופוס הכללי - פיקוח

משרד הרווחה - (פ. סעד לחוק האפוטרופסות), פיגור, אומנה, קשישים, נכות

בימ"ש לענייני משפחה - אפוטרופסות